SP9RIG

Polish Amateur Radio Station

łść

O mnie

KRÓTKOFALARSTWO MOJĄ PASJA

Krótkofalarstwo polega na nawiązywaniu łączności za pomocą radiostacji. My krótkofalowcy jako jedyni spośród wszystkich służb korzystających z urządzeń radio-nadawczych

  • mamy wyjątkowy przywilej – możemy pracować na urządzeniach wykonanych własnoręcznie. Nie trzeba mieć żadnych homologacji i dodatkowych zezwoleń. Kiedyś za elitę prawdziwych krótkofalowców były uważane takie osoby które choć raz zbudowały nawet najprostsze, własne urządzenie nadawczo-odbiorcze. Najwięcej osób używa jednak urządzeń fabrycznych. Parametry najdroższych urządzeń ograniczone są tylko aktualną wiedzą i dostępną technologią. W przypadku krótkofalarstwa jest na odwrót – istotny jest sposób, w jaki informacja została przesłana (zastosowany sprzęt, emisja, rozwiązania konstrukcyjne, anteny itp), a sama informacja nie ma w 99,9% przypadków najmniejszego znaczenia. Ten fakt znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości – łączność między krótkofalowcami zostaje zaliczona w przypadku przekazania tylko znaków wywoławczych i raportu o słyszalności. Potem jeszcze wymiana kart QSL potwierdzających łączność i w ten sposób kraj, kontynent lub wyspa trafia na konto krótkofalowca jako kolejne trofeum lub punkt do dyplomu ... więcej

BASR

BESKIDZKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA

BASR będzie tworzyć grupagrupa 02 15 krótkofalowców, posiadająca własne środki łączności zgodnie z posiadanymi pozwoleniami radiowymi w służbie radioamatorskiej ... więcej

Nowości

Dzięki firmie Esox-Industrial Automotion - Krzysztof Wójcik, powstaje nowy projekt głowicy montażowej anteny Screwdriver RIG-9 V2

Solar-Terrestrial Data